تغییر نام کاربری در دایرکت ادمین

برای تغییر نام کاربری یک اکانت در دایرکت ادمین در حال حاضر تنها راه استفاده از دستورات Ssh و توابعی است که دایرکت ادمین برای این کار در نظر گرفته.

قبل از تغییر نام کاربری طبق پیشنهاد دایرکت ادمین بهتر است از دیتابیس بکاپ بگیرید

همچنین توجه داشته باشید تغییر نام کاربری باعث تغییر یوزر و نام دیتابیس هم می شود. پس بعد از تغییر نام کاربری باید تنظیمات مربوط به اتصال به دیتابیس در برنامه نصب شده روی هاست کاربر بررسی و تصحیح شود (اگر کاربر از دیتابیس استفاده کند)

 

cd /usr/local/directadmin/scripts
./change_username.sh olduser newuser

پس از تغییر نام کاربری حتما باید دایرکت ادمین را ری استارت کنید

service directadmin restart


لینک کوتاه مطلب : https://blog.talahost.com/?p=137
برچسب ها :

, , , , , , , , , , ,

Google Reader Yahoo Facebook Twitter Digg FriendFeed Delicious Google Translate
مطلب مورد نظر ارسال شدژانویه 12th, 2015 15:01. شما می توانید جواب های ارسال شده به این مطلب را از طریق RSS 2.0. پی گیری کنید ،همچنین می توانیدجواب بدهید، یا این مطلب رادنبال کنید.

گذاشتن پاسخ

(Ctrl+Enter)

XHTML:می توانید از این تگ ها استفاده کنید<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">