آموزش بهینه سازی دیتابیس در phpmyadmin

برای بهینه سازی دیتابیس ابتدا وارد phpmyadmin شوید

جدول های مورد نظر را انتخاب کنید:

ما قصد داریم جداولی که فضای ستون Overhead آنها بیشتر از صفر است را بهینه کنیم تا فضای مربوطه آزاد شود. (پس از حذف اطلاعات و رکوردها در phpmyadmin فضای مربوط به آن اطلاعات خالی نمیشود و در بخش Overhead نمایش داده میشود. برای خالی کردن این فضا باید جدول را بهینه یا optimize کنید)

در صورت تمایل برای انتخاب همه جدولها ، در پایین صفحه روی Check all کلیک کنید

پس از انتخاب جداول مورد نظر روی With selected کلیک کنید و گزینه Optimize Table را کلیک کنید:

پس از بهینه سازی خروجی مشابه زیر خواهد بود:

توجه: پس از بهینه سازی ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا فضای جدید محاسبه و در کنترل پنل نمایش داده شود.


لینک کوتاه مطلب : https://blog.talahost.com/?p=461
برچسب ها :

, , , , , ,

Google Reader Yahoo Facebook Twitter Digg FriendFeed Delicious Google Translate
مطلب مورد نظر ارسال شدژانویه 9th, 2019 10:51. شما می توانید جواب های ارسال شده به این مطلب را از طریق RSS 2.0. پی گیری کنید ،همچنین می توانیدجواب بدهید، یا این مطلب رادنبال کنید.

گذاشتن پاسخ

(Ctrl+Enter)

XHTML:می توانید از این تگ ها استفاده کنید<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">