رفع خطای all hosts for ‘domain.com’ have been failing for a long time

گاهی اوقات به هر دلیلی مثل بلاک شدن آیپی در فایروال یا down شدن هاست مربوط به ایمیل مقصد ممکن است خطای زیر ایجاد شود

all hosts for ‘gmail.com’ have been failing for a long time (and retry time not reached)

در این صورت پس از رفع مشکل باز هم ایمیل به مقصد ارسال نشده و خطا به قوت خود باقی است!

برای رفع این مشکل باید دیتابیس های مربوط به exim حذف شوند. کافیست کدهای زیر را اجرا کنید تا مشکل رفع شود:

و در پایان exim را restart کنید:

service exim restart


لینک کوتاه مطلب : https://blog.talahost.com/?p=608
برچسب ها :

, , , ,

Google Reader Yahoo Facebook Twitter Digg FriendFeed Delicious Google Translate
مطلب مورد نظر ارسال شدآگوست 4th, 2021 16:55. شما می توانید جواب های ارسال شده به این مطلب را از طریق RSS 2.0. پی گیری کنید ،همچنین می توانیدجواب بدهید، یا این مطلب رادنبال کنید.

گذاشتن پاسخ

(Ctrl+Enter)

XHTML:می توانید از این تگ ها استفاده کنید<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">