نصب memcache در LiteSpeed

آخرین نسخه memcache را از سایت php.net دانلود می کنیم

پس از استخراج فایل ها، با دستورات زیر آن را کامپایل می کنیم

/usr/local/lsws/lsphp5/bin/phpize

./configure –enable-memcache –with-php-config=/usr/local/lsws/lsphp5/bin/php-config

make

make install

سپس memcached را نصب و فعال می کنیم.

 yum -y install libevent

yum -y install libmemcached libmemcached-devel

yum install memcached

memcached -d -m 512 -l 127.0.0.1 -p 11211 -u nobody

در پایان باید memcache.so در فایل php.ini قرار داده شود. و وبسرور ریستارت شود

server lsws restart

برای تست می توانید از کد زیر استفاده کنید

<?php
$memcache_obj = memcache_connect(‘localhost’, 11211);

$_var = base64_decode(‘PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3RhbGFob3N0LmNvbSI+dGFsYWhvc3Q8L2E+IGlzIGhlcmUh’);
memcache_set($memcache_obj, ‘var_key’, $_var, 0, 30);
echo memcache_get($memcache_obj, ‘var_key’);
?>

اگر مشکل داشته باشد خطای زیر نمایش داده می شود

Warning: memcache_connect() [function.memcache-connect]: Can’t connect to localhost:11211, Connection refused (111) in…


لینک کوتاه مطلب : https://blog.talahost.com/?p=76
برچسب ها :
Google Reader Yahoo Facebook Twitter Digg FriendFeed Delicious Google Translate
مطلب مورد نظر ارسال شدآگوست 22nd, 2013 17:47. شما می توانید جواب های ارسال شده به این مطلب را از طریق RSS 2.0. پی گیری کنید ،همچنین می توانیدجواب بدهید، یا این مطلب رادنبال کنید.

گذاشتن پاسخ

(Ctrl+Enter)

XHTML:می توانید از این تگ ها استفاده کنید<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">