SSH – حذف ایمیل های موجود در صف (queue)

برای حذف ایمیل های موجود در صف معمولا کنترل پنل هایی مانند سی پنل، کلوکسو، دایرکت ادمین و … آپشن هایی را در اختیار شما قرار می دهند ولی تقریبا همه زمان بر است و به خصوص اگر تعداد ایمیل ها زیاد باشد (مثلا زمانی که کاربری اقدام به ارسال اسپم کرده و چند ده هزار ایمیل در صف قرار دارد) بهترین و منطقی ترین راه ممکن استفاده از دستورات SSH است.

برای حذف تمام ایمیل های موجود در صف (queue) از دستور زیر استفاده کنید.

exim -bp | awk ‘/^ *[0-9]+[mhd]/{print “exim -Mrm ” $3}’ | bash

یا دوستور زیر :

exim -bp | exiqgrep -i | xargs exim -Mrm

هر دو دستور فوق نتیجه یکسانی دارند.

این دو دستور در صورتی اجرا میشوند که میل سرور شما exim باشد. (معمولا همین طور است!)


لینک کوتاه مطلب : https://blog.talahost.com/?p=132
برچسب ها :

, , , , , , , , , ,

Google Reader Yahoo Facebook Twitter Digg FriendFeed Delicious Google Translate
مطلب مورد نظر ارسال شدژانویه 11th, 2015 1:14. شما می توانید جواب های ارسال شده به این مطلب را از طریق RSS 2.0. پی گیری کنید ،همچنین می توانیدجواب بدهید، یا این مطلب رادنبال کنید.

گذاشتن پاسخ

(Ctrl+Enter)

XHTML:می توانید از این تگ ها استفاده کنید<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">