خطای ارسال ایمیل : The account or domain may not exist, they may be blacklisted, or missing the proper dns entries

در سرورهای سی پنل (یا در کل سرورهایی که از میل سرور Exim استفاده میکنند) گاهی ممکن است پس از ارسال ایمیل خطای زیر را دریافت کنید:

Mail delivery failed: returning message to sender

The mail server could not deliver mail to email@example.ir. The account or domain may not exist, they may be blacklisted, or missing the proper dns entries.

 


دلیل ایجاد خطا:
این خطا به دلیل وجود مشکل در سرور گیرنده است، آدرس گیرنده برای Mx Record بجای آدرس هاست از آی پی استفاده کرده است.

روش حل مشکل:
در واقع این مشکل را باید گیرنده (صاحب ایمیل گیرنده یا پشتیبانی هاست ایشان) حل کنند.
اگر فرستنده بخواهد این مشکل را حل کند باید تنظیمات میل سرور (exim) را تغییر دهد.
باید دستور allow_mx_to_ip = yes را در exim.conf و exim.conf.local (یا exim.conf.localopt) قرار دهید و exim را ریستارت کنید.


لینک کوتاه مطلب : https://blog.talahost.com/?p=160
برچسب ها :

, , , , , , , , , , ,

Google Reader Yahoo Facebook Twitter Digg FriendFeed Delicious Google Translate
مطلب مورد نظر ارسال شدسپتامبر 22nd, 2015 9:45. شما می توانید جواب های ارسال شده به این مطلب را از طریق RSS 2.0. پی گیری کنید ،همچنین می توانیدجواب بدهید، یا این مطلب رادنبال کنید.

گذاشتن پاسخ

(Ctrl+Enter)

XHTML:می توانید از این تگ ها استفاده کنید<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">