بازگردانی یا استخراج یک دیتابیس از فایل mysqldump

با دستور mysqldump میتوان از یک یا چند یا همه دیتابیس های سرور بکاپ گرفت. این بکاپ در یک فایل ذخیره میشود و گاهی حجم آن به چندین گیگابایت میرسد.

زمانی که قصد بازگردانی یک دیتابیس از فایل بکاپ را داشته باشیم میتوانیم با دستور زیر آن دیتابیس را بازگردانی کنیم:

 

بجای dbname نام دیتابیس و بجای alldatabases.sql نام فایل فول بکاپ دیتابیس ها را قرار میدهیم.


ممکن است بخواهید دیتابیس مورد نظر را در یک فایل ذخیره کنید و محتوای آن را قبل از بازگردانی چک کنید و یا دیتای محدودی را بازگردانی کنید.
در این صورت میتوانید دیتابیس را در یک فایل ذخیره کنید:

 

بجای dbname نام دیتابیس و بجای alldatabases.sql نام فایل فول بکاپ دیتابیس ها و بجای output.sql نام فایل خروجی (دلخواه) را قرار میدهیم.


لینک کوتاه مطلب : https://blog.talahost.com/?p=217
برچسب ها :

, , , , , , , , ,

Google Reader Yahoo Facebook Twitter Digg FriendFeed Delicious Google Translate
مطلب مورد نظر ارسال شداکتبر 17th, 2016 12:26. شما می توانید جواب های ارسال شده به این مطلب را از طریق RSS 2.0. پی گیری کنید ،همچنین می توانیدجواب بدهید، یا این مطلب رادنبال کنید.

گذاشتن پاسخ

(Ctrl+Enter)

XHTML:می توانید از این تگ ها استفاده کنید<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">