رفع خطای Site undergoing maintenance در وردپرس

زمانی که قصد به روز رسانی وردپرس را دارید سایت موقتا غیرفعال میشود تا به روز رسانی باعث ایجاد اختلال در آن نشود. پس از به روز رسانی مجددا وردپرس سایت را فعال میکند.
گاهی اوقات ممکن است فعال سازی انجام نشود و سایت در همان حالت Site undergoing maintenance یا Briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a minute.
بماند. در اینصورت میتونید با این آموزش سایت را دوباره فعال کنید.
وردپرس برای غیرفعال کردن سایت یک فایل با نام maintenance. در پوشه ای که وردپرس نصب شده میسازد (معمولا پوشه public_html). اگر این فایل را حذف کنید سایت فعال میشود.
بصورت پیشفرض فایل های مخفی (فایل هایی که با نقطه شروع میشوند) در File manager سی پنل نمایش داده نمیشوند. اگر فایل maintenance. را نمیبینید این آموزش را مشاهده بفرمایید: نمایش فایل های مخفی در cPanel


لینک کوتاه مطلب : https://blog.talahost.com/?p=452
برچسب ها :

, , , , , , ,

Google Reader Yahoo Facebook Twitter Digg FriendFeed Delicious Google Translate
مطلب مورد نظر ارسال شددسامبر 3rd, 2018 14:28. شما می توانید جواب های ارسال شده به این مطلب را از طریق RSS 2.0. پی گیری کنید ،همچنین می توانیدجواب بدهید، یا این مطلب رادنبال کنید.

گذاشتن پاسخ

(Ctrl+Enter)

XHTML:می توانید از این تگ ها استفاده کنید<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">