حذف شدن ضمیمه ایمیل های ارسالی در وبمیل Horde

ممکن است در وبمیل Horde ایمیلی ارسال کنید که حاوی ضمیمه باشد. ولی پس از ارسال متوجه شوید که ضمیمه ها در بخش Sent‌ (یا ارسال شده ها) ذخیره نشده است.

در چنین شرایطی متنی شبیه Attachment stripped: Original attachment type… به ایمیل ارسالی اضافه میشود.دلیل این مشکل تنظیمات Horde است.

به بخش تنظیمات Horde بروید:

پس از رفتن به تنظیمات، روی گزینه Sent Mail کلیک کنید.

در صفحه باز شده گزینه Do not save attachments را به Save attachments تغییر داده و تغییرات را ذخیره کنید.

 

با این کار در ارسال های بعدی اگر ایمیل ارسالی حاوی فایل ضمیمه باشد، یک نسخه از ضمیمه برای شما ذخیره خواهد شد.


لینک کوتاه مطلب : https://blog.talahost.com/?p=553
برچسب ها :

, , , , , ,

Google Reader Yahoo Facebook Twitter Digg FriendFeed Delicious Google Translate
مطلب مورد نظر ارسال شداکتبر 31st, 2020 1:34. شما می توانید جواب های ارسال شده به این مطلب را از طریق RSS 2.0. پی گیری کنید ،همچنین می توانیدجواب بدهید، یا این مطلب رادنبال کنید.

گذاشتن پاسخ

(Ctrl+Enter)

XHTML:می توانید از این تگ ها استفاده کنید<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">