آموزش IP دادن به روتر میکروتیک

برای آیپی دادن به میکروتیک راه های مختلفی وجود دارد. مثل استفاده از DHCP یا تنظیم آیپی در وینباکس (winbox) یا تنظیم آیپی از طریق ترمینال
در اینجا ما نحوه آیپی دادن به میکروتیک از طریق ترمینال را آموزش میدهیم.

وارد ترمینال میکروتیک شوید و دستور زیر را اجرا کنید:

در کد فوق بجای ۱۰٫۰٫۰٫۲ باید آدرس آیپی مورد نظر خود را وارد کنید. بجای ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰ باید آدرس صحیح netmask را وارد کنید. (آدرس آیپی و نت ماسک توسط سرویس دهنده اینترنت یا پشتیبانی سرور در اختیار شما قرار داده میشود). همچنین بجای ether1 باید نام کارت شبکه mikrotik خود را وارد نمایید.

 

با اجرا دستور فوق آدرس آیپی به میکروتیک اضافه میشود.

پس از اجرای دستور فوق باید یک Gateway هم تعریف کنید تا دسترسی به آیپی و میکروتیک ایجاد شود. برای این کار کد زیر را اجرا نمایید:

در کد فوق بجای ۱۰٫۰٫۰٫۱ باید آدرس gateway را وارد کنید. این آدرس توسط سرویس دهنده اینترنت یا پشتیبانی سرور در اختیار شما قرار داده میشود.


لینک کوتاه مطلب : https://blog.talahost.com/?p=635
برچسب ها :

, , , , , , ,

Google Reader Yahoo Facebook Twitter Digg FriendFeed Delicious Google Translate
مطلب مورد نظر ارسال شدنوامبر 25th, 2021 1:51. شما می توانید جواب های ارسال شده به این مطلب را از طریق RSS 2.0. پی گیری کنید ،همچنین می توانیدجواب بدهید، یا این مطلب رادنبال کنید.

گذاشتن پاسخ

(Ctrl+Enter)

XHTML:می توانید از این تگ ها استفاده کنید<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">