تنظیم smtp در وردپرس

وردپرس بصورت پیشفرض ایمیل ها را با تابع php mail ارسال میکند. برای تنظیم smtp وردپرس و ارسال ایمیل ها از طریق smtp در وردپرس میتوانید بصورت زیر اقدام کنید …