تعداد inode در هر پوشه

برای محاسبه و نمایش Inode count در هر پوشه میتونید از تکه کد زیر در ssh استفاده کنید این کد تعداد inode مورد استفاده در هر پوشه را به تفکیک …