رفع خطای cURL error 28 وردپرس

اخیرا بعضی کاربران از بروز خطای زیر در بعضی بخش های وردپرس از جمله در زمان ویرایش صفحات با المنتور گزارش داده اند. cURL error 28: Operation timed out after …