تغییر timezone سرور لینوکس با ssh

برای تغییر منطقه زمانی سرور لینوکس از طریق خط فرمان (command line) یا شِل، بصورت زیر اقدام کنید:
ابتدا با اجرای دستور زیر time zone های موجود را ببینید :

ls /usr/share/zoneinfo

 

خروجی دستور بالا، چیزی مشابه زیر خواهد بود:

Africa Atlantic Chile Eire GB GMT+0 Indian Japan MST Pacific PRC Singapore UTC
America Australia CST6CDT EST GB-Eire Greenwich Iran Kwajalein MST7MDT Poland PST8PDT Turkey WET
Antarctica Brazil Cuba EST5EDT GMT Hongkong iso3166.tab Libya Navajo Portugal right UCT W-SU
Arctic Canada EET Etc GMT0 HST Israel MET NZ posix ROC Universal zone.tab
Asia CET Egypt Europe GMT-0 Iceland Jamaica Mexico NZ-CHAT posixrules ROK US Zulu

برای تغییر time zone باید فایل /etc/localtime را حذف کنید و یکی از فایل های فوق را جایگزین آن کنید

rm /etc/localtime
cp /usr/share/zoneinfo/Iran /etc/localtime

 

با اجرای دو دستور فوق، time zone (منطقه زمانی) به ایران (تهران) تغییر داده میشود.

برای به روز رسانی (sync) یا همزمان کردن ساعت سرور از ntp استفاده میکنیم. برای نصب ntp دستور زیر را اجرا کنید

yum -y install ntp

 

پس از نصب ntp ، برای به روز رسانی (sync) تاریخ و زمان (اگر ساعت عقب یا جلو است)، دستور زیر را اجرا کنید:

ntpdate ntp.ubuntu.com

توجه داشته باشید برای اجرا شدن دستور فوق باید خروجی پورت ۱۲۳ باز باشد در غیر اینصورت ممکن است با خطای زیر مواجه شوید:

۱۵ May 01:32:54 ntpdate[32394]: sendto(golem.canonical.com): Operation not permitted
۱۵ May 01:32:56 ntpdate[32394]: no server suitable for synchronization found

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *