نمایش UUID هارد دیسک ها در SSH

برای مشاهده UUID پارتیشن ها در محیط خط فرمان لینوکس (SSH Terminal) به پوشه /dev/disk/by-uuid بروید.

uuid مربوط به همه درایوها در این پوشه قابل مشاهده است.

میتونید با اجرای دستور ls -l ببینید هر UUID مربوط به کدام Device است.

[root@server by-uuid]# ls -l
total 0
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Oct 20 11:18 003ac3aa-0560-05c5-aef3-6a6be06127a2 -> ../../sdb2
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Oct 20 11:18 3356015a-e166-0725-87f1-1026beccb780 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Oct 20 11:18 aa3e8ba0-202a-0a67-a33d-e6a1778a10fc -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Oct 20 11:18 e730a868-ae3d-0c0b-65c0-555a8780f10d -> ../../sda3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *