بازگردانی یا استخراج یک دیتابیس از فایل mysqldump

با دستور mysqldump میتوان از یک یا چند یا همه دیتابیس های سرور بکاپ گرفت. این بکاپ در یک فایل ذخیره میشود و گاهی حجم آن به چندین گیگابایت میرسد.

زمانی که قصد بازگردانی یک دیتابیس از فایل بکاپ را داشته باشیم میتوانیم با دستور زیر آن دیتابیس را بازگردانی کنیم:

mysql -u root -p --one-database dbname < alldatabases.sql

 

بجای dbname نام دیتابیس و بجای alldatabases.sql نام فایل فول بکاپ دیتابیس ها را قرار میدهیم.


ممکن است بخواهید دیتابیس مورد نظر را در یک فایل ذخیره کنید و محتوای آن را قبل از بازگردانی چک کنید و یا دیتای محدودی را بازگردانی کنید.
در این صورت میتوانید دیتابیس را در یک فایل ذخیره کنید:

sed -n '/^-- Current Database: `dbname`/,/^-- Current Database: `/p' alldatabases.sql > output.sql

 

بجای dbname نام دیتابیس و بجای alldatabases.sql نام فایل فول بکاپ دیتابیس ها و بجای output.sql نام فایل خروجی (دلخواه) را قرار میدهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *