دستورات کار با php selector در command line

تغییر نسخه php برای همه کاربران

# selectorctl --change-to-version=5.3 --version=native #this command changes PHP version to 5.3 for all users with native version

و یا با دستور زیر (تغییر نسخه php برای همه کاربران):

# cd /var/cpanel/users
# ls -1 | awk '{ print "selectorctl --set-user-current=5.3 --user="$1 }' | sh

 

ریست کردن extension های کاربرانی که از php 5.6 استفاده میکنند به موارد پیشفرض:

selectorctl --list-users --version=5.6 | sed -e 's/,/\n/g' | sed 's/^/selectorctl --reset-user-extensions --version=5.6 --user=/'

If you run it:

همه کاربرانی که از php 5.6 استفاده میکنند لیست میشود.

دستور مجزایی برای ریست کردن ماژول ها برای هر کاربر اجرا میشود.

۳٫ اگر  | sh را در پایان دستور قرار دهید ماژولها برای همه کاربرانی که از php 5.6 استفاده میکنند ریست میشود. مثال:

 selectorctl --list-users --version=5.6 | sed -e 's/,/\n/g' | sed 's/^/selectorctl --reset-user-extensions --version=5.6 --user=/' | sh

 

فعال کردن بعضی ماژولها برای همه‌ی کاربران

–for-all-users: Allows to enable/disable extensions for all users with the required PHP version. Works only with --enable-user-extensions or --disable-user-extensions option.
$ selectorctl --enable-user-extensions=apm --version=5.6 --for-all-users

 

 

نمایش نسخه php کاربر

selectorctl --user-current --user=UU

لیست همه کاربرانی که از نسخه خاصی از php استفاده میکنند

selectorctl --list-users --version=5.6

تغییر نسخه php برای یک کاربر

selectorctl --set-user-current=5.3 --user=UU

فعال سازی ماژول های دلخواه برای یک کاربر

selectorctl --enable-user-extensions=pdo,phar --version=5.3 --user=UU

To disable extensions, use a similar command but with the –disable-user-extensions parameter.

لیست ماژول های کاربر:

selectorctl --list-user-extensions --version=5.3 --user=UU

جایگزینی آپشن ها در php.ini کاربر

selectorctl --replace-options=log_errors:on,display_errors:on --version=5.3 --user=UU

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *